Tag: idolsmiledental

คราบบุหรี่ สามารถติดเครื่องมือการจัดฟันแบบใส

คราบบุหรี่ สามารถติดเครื่องมือการจัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยในการรักษาทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟันได้ทราบถึงขั้นตอนการรักษา การเคลื่อนตัวของฟันในรูปแบบ 3D และยังสามารถทราบผลการรักษาล่วงหน้าได้อีกด้วย ดังนั้น การจัดฟันแบบใส จึงได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีปัญหาฟันเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถทำให้ผู้ที่มีปัญหากลับมามีฟันที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามเป็นธรรมชาติ แถมยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันอีกด้วย Continue reading “คราบบุหรี่ สามารถติดเครื่องมือการจัดฟันแบบใส”

วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign

วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่มีข้อดีมากมาย สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน จัดฟันแบบที่สามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก ถือว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กจัดฟันอยู่ภายในช่องปาก Continue reading “วิธีการประเมินฟัน ก่อนเข้ารับการ จัดฟันแบบใส Invisalign”

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ในการรักษาทางทันตกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาฟันในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เข้ารับการรักษามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากอย่างไร ซึ่งแต่ละบุคคลแน่นอนว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างแน่นอน หลายคนเลิกจะเข้ารับการจัดฟัน เพราะมีปัญหาฟันที่ซ้อนเก อย่างรุนแรงและอยากมีฟันที่เรียงกันสวยงามและเป็นธรรมชาติ แต่บางกรณีก็มีผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย และเข้ารับการจัดฟันแบบใส Continue reading “แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces”